تولید و انتشار اینفوگرافی های تخصصی حوزه صنعت و فناوری ورزشی در مرکز نوآوری و شتابدهی پژوهشگاه علوم ورزشی

در این خصوص و با توجه به اهمیت موضوع صنعت ورزش و فناوری‌های ورزشی، ارائه اینفوگرافی‌های این حوزه در دستورکار معاونت فناوری پژوهشگاه قرار گرفته است که به صورت ارائه موضوعاتی تخصصی به ارائه گزارش‌های تحلیلی و آماری در این زمینه می‌پردازد. مباحثی از جمله واردات و صادرات کالاهای ورزشی، نقش فناوری‌های ورزشی در رشد و توسعه اقتصاد کشورها، بررسی مراکز نوآوری ورزشی دنیا، معرفی استارت آپ‌های ورزشی موفق دنیا، تاثیر بیماری کرونا بر اقتصاد صنعت ورزش، بررسی توسعه و رشد ورزش‌های الکترونیک در ایران و دنیا و … از جمله مواردی است که اینفوگرافی‌ها که تا کنون منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات