پرسشنامه سنجش مهارت‌های مدیریتی Whetten

پرسشنامه سنجش مهارت‌های مدیریتی به بررسی مهارت‌های مدیریت در ۹ حوزه شامل ۲۰ مهارت می‌پردازد. این پرسشنامه توسط David Whetten، Kim Cameron و Kike Woods در سال ۲۰۰۰ طراحی شد و دارای ۷۳ سوال پرسشنامه برای سنجش ۹ مهارت اصلی مدیران استفاده شده است که هر یک از این مهارت‌های نه‌گانه، به مهارت‌های فرعی تفکیک می‌شوند. مهارت مدیریت استرس (Stress management skills) مهارت حل اثربخش مسئله (Problem-solving skills) مهارت انگیزش اثربخش (Effective motivation skills) مهارت مدیریت اثربخش تضاد (Effective conflict management skills) مهارت تفویض اختیار و توانمندسازی اثربخش (Effective delegating and empowering skills) مهارت مدیریت تیم (Team management skills)

متن کامل نوشته در سایت پروفایل‌سنتر

منبع بلاگ

پروفایل‌سنتر

پروفایل‌سنتر

نسل جدید مشاوره تحصیلی شغلی | تصمیم‌گیری و انتخاب آگاهانه مسیر زندگی

نظرات