استارت آپ بامربی از استارت آپ های مرکز ملی نوآوری، شتابدهی و فناوری های ورزشی ایران، از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌عنوان شرکت خلاق شناخته شد.

استارت آپ بامربی از استارت آپ های مرکز ملی نوآوری، شتابدهی و فناوری های ورزشی ایران، از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌عنوان شرکت خلاق شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، موسسه توسعه ورزش «بامربی» که از استارت آپ‌های مستقر در مرکز نوآوری و شتابدهی و فناوری‌های ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی می‌باشد، از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری، پس از گذراندن مراحل ارزیابی فنی و علمی، موفق به کسب عنوان شرکت خلاق شد شایان ‌ذکر است استارت آپ «بامربی» به‌عنوان مرجع تخصصی مربیان ورزش کشور شناخته می‌شود.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات