فراخوان رویداد جذب سرمایه برای استارت آپ های فعال در حوزه فناوری های ورزشی

لذا کلیه هسته‌های فناور، استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه می‌توانند نسبت به تکمیل فرم ثبت نام در این رویداد اقدام کرده و حداکثر تا تاریخ ۹۹/۵/۳۱ به آدرس ایمیل

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات