نگاهی به نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی Sportex ۲۰۲۰نگاهی به نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی Sportex ۲۰۲۰

نگاهی به نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی Sportex ۲۰۲۰

در این نمایشگاه جدیدترین و نوین‌ترین صنایع، تجهیزات و وسایل ورزشی تولیدشده در بزرگترین و معتبرترین شرکت‌ها، کارخانه‌ها و تولیدکنندگان ...

اولین رویداد آنلاین جذب سرمایه در حوزه استارت‌آپ‌های ورزشی برگزار شد.اولین رویداد آنلاین جذب سرمایه در حوزه استارت‌آپ‌های ورزشی برگزار شد.

اولین رویداد آنلاین جذب سرمایه در حوزه استارت‌آپ‌های ورزشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، این رویداد با هدف جذب سرمایه در حوزه ورزش به صورت ...

فراخوان رویداد جذب سرمایه برای استارت آپ های فعال در حوزه فناوری های ورزشی

لذا کلیه هسته‌های فناور، استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه می‌توانند نسبت به تکمیل فرم ثبت ...

Sportex ۲۰۲۰

Sportex ۲۰۲۰ در مهرماه ۹۹ برگزار می‌شود..شرکت‌های دانش بنیان حوزه ورزش از حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برخوردار خواهند بود.

ارائه نیاز فناورانه در برنامه پایشارائه نیاز فناورانه در برنامه پایش

ارائه نیاز فناورانه در برنامه پایش

در راستای حمایت از فرهنگ نوآوری و همچنین کمک به حل نیازهای فناورانه صنایع بزرگ، طی همکاری شکل گرفته میان ...