اثرات اجتماعی در صنعت ساختمان

اثرات اجتماعی در صنعت ساختمان

در این مقاله با کمک رویکرد کیفی، این بعد از توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه ۲۶ معیار برای سنجش اثرات اجتماعی در صنعت ساختمان استخراج شده است. آنچه که باید به طور کلی مورد توجه واقع گردد این است که مسئله‌ی پایداری اجتماعی باید در طول طراحی، برنامه ریزی و اجرا در نظر گرفته شود. به معنای گسترده‌تر، پایداری اجتماعی نشان دهنده‌ی فلسفه‌ای است که بیان می‌کند نسل‌های آینده باید به نسبت برابر با نسل فعلی دارای حق دسترسی به منابع اجتماعی باشند و همه‌ی افراد یک جامعه باید از کیفیت زندگی مناسب مانند عدالت، امنیت، بهداشت و دسترسی به نیازهای اساسی برخوردار باشند. در این پژوهش، یک مدل ذهنی برای بررسی مسائل مربوط به پایداری اجتماعی در صنعت ساخت و ساز در نظر گرفته شده است. مسائل مربوط به پایداری اجتماعی به طور وسیع با ذینفعان داخلی، ذینفعان خارجی و مسائل سطح کلان، در ارتباط است. مسئله‌ی بهداشت و ایمنی شغلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در حوزه پایداری اجتماعی است و در واقع این مسئله یکی از موضوعات مهم مسئولیت اجتماعی در بخش ساخت و ساز می‌باشد. استراحت کافی و ساعات کاری معقول نیز به عنوان معیار مهم پایداری اجتماعی تلقی می‌شود. وجود شرایط کاری منصفانه و احساس امنیت شغلی نیز تاثیر زیادی در عملکرد کارگران می‌گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. مدیریت صحیح ترافیک برای اطمینان از ایمنی افراد در جاده‌ها ضروری است که شامل کاهش محدودیت سرعت و ارائه‌ی اطلاعات جهت دهی به منظور جلوگیری از تصادفات می‌باشد. اطمینان از تامین زیرساخت لارم برای نیازهای آینده نیز به معنای طراحی آگاهانه با توجه به توسعه منطقه و رشد تقاضا می‌باشد که شامل جاده‌ها و خدماتی چون آب، برق، گاز و فاضلاب است. طراحی امنیت نیز از دیگر بعد‌های توسعه مسئولانه برای پایداری اجتماعی می‌باشد. پیش بینی اثرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی یک پروژه و نظارت بر این اثرات، امری بسیار مهم تلقی شده است. هم چنین علاوه بر موانع مالی، فقدان آموزش و آگاهی از تاثیرات اجتماعی مانع پایداری اجتماعی در صنعت ساخت و ساز است.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

منبع بلاگ

ایمن سازان پای

ایمن سازان پای

دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

    نظرات