کاشت نخود دیم مکانیزه
     
      کاشت نخود دیم مکانیزه
     
      کاشت نخود دیم مکانیزه

کاشت نخود دیم مکانیزه کاشت نخود دیم مکانیزه کاشت نخود دیم مکانیزه

برای آماده سازی زمین و همچنین سهولت در کشت مکانیزه نخود، ابتدا با ماشین درو بسته بند بقایای گندم و جو در سطح مزرعه جمع آوری می‌شود. ماشین درو بسته بند با سیستم برش انعطاف پذیر، ساقه‌های سرپا و باقیمانده مزرعه را که از برداشت کمباین غلات به جا مانده است و غالبا ارتفاعی حدود ۵۰ سانتی متر دارد. ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ادامه مطلب برای آماده سازی زمین و همچنین سهولت در کشت مکانیزه نخود، ابتدا با ماشین درو بسته بند بقایای گندم و جو در سطح مزرعه جمع آوری می‌شود. ماشین درو بسته بند با سیستم برش انعطاف پذیر، ساقه‌های سرپا و باقیمانده مزرعه را که از برداشت کمباین غلات به جا مانده است و غالبا ارتفاعی حدود ۵۰ سانتی متر دارد. برای آماده سازی زمین و همچنین سهولت در کشت مکانیزه نخود، ابتدا با ماشین درو بسته بند بقایای گندم و جو در سطح مزرعه جمع آوری می‌شود. ماشین درو بسته بند با سیستم برش انعطاف پذیر، ساقه‌های سرپا و باقیمانده مزرعه را که از برداشت کمباین غلات به جا مانده است و غالبا ارتفاعی حدود ۵۰ سانتی متر دارد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات