آمار واردات و صادرات کالاهای ورزشی؛ توپ تنیس روی چمن، توپ های قابل باد کردن (توپ فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال)، سایر توپ ها غیر قابل باد کردن (تنیس، اسکواش، هاکی، پینتبال، سپک تاکرا و سایر...)

آمار واردات و صادرات کالاهای ورزشی؛ توپ تنیس روی چمن، توپ های قابل باد کردن (توپ فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال)، سایر توپ ها غیر قابل باد کردن (تنیس، اسکواش، هاکی، پینتبال، سپک تاکرا و سایر...)

در این گفتار و در ۳ اینفوگرافی موجود، میزان واردات و صادرات انواع توپ­‌های ورزشی رشته­‌های تنیس روی چمن در اینفوگرافی اول، فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال در اینفوگرافی دوم و سایر توپ ­های غیر قابل باد کردن از رشته­‌های تنیس، اسکواش، هاکی، پینتبال، سپک تاکرا و … در اینفوگرافی سوم طی دوره دوساله ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفته است.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات