زمان رسیدن و برداشت میوه انار
   
   زمان رسیدن و برداشت میوه انار
   
   زمان رسیدن و برداشت میوه انار

زمان رسیدن و برداشت میوه انار زمان رسیدن و برداشت میوه انار زمان رسیدن و برداشت میوه انار

میوه انار را در ردیف میوه‌های نافرازگرا طبقه بندی می‌کنند، اما میزان اسیدیته آن در طول مدت انبارداری کمتر و قند و pH آن افزایش یافته و طعم و مزه آن در طول دوره‌های معمول انبارداری بهتر می‌شود. ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ادامه مطلب میوه انار را در ردیف میوه‌های نافرازگرا طبقه بندی می‌کنند، اما میزان اسیدیته آن در طول مدت انبارداری کمتر و قند و pH آن افزایش یافته و طعم و مزه آن در طول دوره‌های معمول انبارداری بهتر می‌شود. میوه انار را در ردیف میوه‌های نافرازگرا طبقه بندی می‌کنند، اما میزان اسیدیته آن در طول مدت انبارداری کمتر و قند و pH آن افزایش یافته و طعم و مزه آن در طول دوره‌های معمول انبارداری بهتر می‌شود.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

  منبع بلاگ

  امداد کشاورز

  امداد کشاورز

  پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

  نظرات