گیاه بابا آدم / درباره خواص این گیاه چه می‌دانید؟

اگه رطوبتش کم باشد برگهای جوان آن میسوزند کمی رطوبت محیط یکی از دلایل چروکیدگی و جمع شدن و خشکیدگی حاشیه و نوک برگهای این گیاه است این گیاه به رطوبت زیادی نیاز دارد و در هوای مرطوب رشد آن و اندازه‌ی آن سریع‌تر خواهد بود این گیاه گونه دارویی نیز دارد که بیشتر بصورت خودرو در باغات نیز دیده می‌شود کمبود تغذیه میتواند باعث کوچکی برگ‌ها ی نو شود آلوکازیا گیاهیست که رطوبت دوست است گیاه آلوکازیا با روش‌های کاشت بذر، تقسیم ریزوم و پاجوش قابل تکثیر است. بعد از فصل استراحت گیاه یعنی در بهار و هنگام تعویض گلدان می‌توان ریزوم را از خاک درآورد، تقسیم کرد و در گلدانهایی مستقل به شکل جداگانه کاشت. می‌توان گودالی کوچک را در کنار گلدان حفر کرد فاصله این گودال از تنه اصلی گیاه حداقل ۳۰ سانتیمتر باشد ریزوم را به شکل افقی در گلدان جدید قرار دهید و خاک را به شکلی بر روی آن بریزید که روی آن کاملا پوشانده شود. به دلیل فعالیت ساقه‌های زیرزمینی، از کنار گیاه مادری نیز پاجوشهایی شکل می‌گیرند که می‌توان با کمک روش تقیسم در طی فصل بهار و یا اوایل تابستان، این پاجوشها را از گیاه ماردی جدا کرد. بدین صورت که بعد از بیرون آوردن گیاه از گلدان، ابتدا خاک اطراف ساقه‌های زیرزمینی و ریشه‌ها را تا جایی که امکان دارد تمیز می‌کنیم البته اگر گیاه آنقدر بزرگ شده است که نمی‌توان تمامی آنرا از گلدان در آورد می‌توان پاجوشها را با حفر یک گودال از کنار گلدان از کنار گیاه مادری جدا کرد. در زمان حفر گودال و جدا سازی پاجوشها، فاصله ۳۰ – ۲۰ سانیمتری را از تنه اصلی رعایت کرد تا به ریشه‌های گیاه مادری آسیب وارد نیاید. در صورت گلدهی گیاه و شکل گیری بذرها نیز می‌توان از بذر برای تکثیر این گیاه استفاده کرد. اگر بذرها به شکل تازه کاشته شوند احتمال جوانه زنی آنان بیشتر است. برای کاشت بذر می‌توان از مخلوط مساوی پیت و پرلایت استفاده کرد و دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد برای جوانه زنی بذر بهترین است.

متن کامل نوشته در سایت سروبان

منبع بلاگ

سروبان

سروبان

بزرگترین بازار خریدوفروش محصولات کشاورزی

نظرات