بازدید وزیر ورزش و جوانان از غرفه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

بازدید وزیر ورزش و جوانان از غرفه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دکتر مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان و معاونان او در دومین روز از نوزدهمین نمایشگاه تجهیزات و لوازم ورزشی از غرفه پژوهشگاه

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات