کرم پیله خوار در مزارع نخود
     
      کرم پیله خوار در مزارع نخود
     
      کرم پیله خوار در مزارع نخود

کرم پیله خوار در مزارع نخود کرم پیله خوار در مزارع نخود کرم پیله خوار در مزارع نخود

خسارت لارو های این آفت، پس از خروج از تخم ابتدا برگچه‌های گیاه نخود را خورده و سپس جوانه‌ها، غنچه‌ها، گلها و پیله‌ها را مورد حمله قرار می‌دهند. خسارت اصلی این آفت بیشتر متوجه پیله‌های نخود است. ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ادامه مطلب خسارت لارو های این آفت، پس از خروج از تخم ابتدا برگچه‌های گیاه نخود را خورده و سپس جوانه‌ها، غنچه‌ها، گلها و پیله‌ها را مورد حمله قرار می‌دهند. خسارت اصلی این آفت بیشتر متوجه پیله‌های نخود است. خسارت لارو های این آفت، پس از خروج از تخم ابتدا برگچه‌های گیاه نخود را خورده و سپس جوانه‌ها، غنچه‌ها، گلها و پیله‌ها را مورد حمله قرار می‌دهند. خسارت اصلی این آفت بیشتر متوجه پیله‌های نخود است.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات