آفلاتوکسین در بادام زمینی
     
      آفلاتوکسین در بادام زمینی
     
      آفلاتوکسین در بادام زمینی

آفلاتوکسین در بادام زمینی آفلاتوکسین در بادام زمینی آفلاتوکسین در بادام زمینی

آفلاتوکسینها ترکیباتی سمی، سرطان زا و جهش زا در انسان و دام هستند که توسط قارچ های کپک و عمدتاً توسط قارچ  Aspergillus flavus در بادام زمینی تولید می‌شوند. ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ادامه مطلب آفلاتوکسینها ترکیباتی سمی، سرطان زا و جهش زا در انسان و دام هستند که توسط قارچ های کپک و عمدتاً توسط قارچ  Aspergillus flavus در بادام زمینی تولید می‌شوند. آفلاتوکسینها ترکیباتی سمی، سرطان زا و جهش زا در انسان و دام هستند که توسط قارچ های کپک و عمدتاً توسط قارچ  Aspergillus flavus در بادام زمینی تولید می‌شوند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات