شرایط احداث باغ انبه
     
      شرایط احداث باغ انبه
     
      شرایط احداث باغ انبه

شرایط احداث باغ انبه شرایط احداث باغ انبه شرایط احداث باغ انبه

انبه درختی تک پایه، دارای ساقه مستقیم با شاخه‌ها و تاج پرپشت است. برگها تا ۸ سال روی درخت باقی می‌مانند. برگها بیضوی یا بادامی شکل به طول۱۵-۴۰ سانتیمتر و به عرض ۲ تا ۱۰سانتیمتر هستند. ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ادامه مطلب انبه درختی تک پایه، دارای ساقه مستقیم با شاخه‌ها و تاج پرپشت است. برگها تا ۸ سال روی درخت باقی می‌مانند. برگها بیضوی یا بادامی شکل به طول۱۵-۴۰ سانتیمتر و به عرض ۲ تا ۱۰سانتیمتر هستند. انبه درختی تک پایه، دارای ساقه مستقیم با شاخه‌ها و تاج پرپشت است. برگها تا ۸ سال روی درخت باقی می‌مانند. برگها بیضوی یا بادامی شکل به طول۱۵-۴۰ سانتیمتر و به عرض ۲ تا ۱۰سانتیمتر هستند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات