حشره‌کش دلتامترین (دسیس)
     
      حشره‌کش دلتامترین (دسیس)
     
      حشره‌کش دلتامترین (دسیس)

حشره‌کش دلتامترین (دسیس) حشره‌کش دلتامترین (دسیس) حشره‌کش دلتامترین (دسیس)

دلتامترین حشره‌کش گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک و بسیار سریع الاثر با پایداری وسیع از گروه سموم پایروتیروئیدها است. این آفت‎کش در بازار با نام تجاری دسیس Decis EC۲.۵% وجود دارد. ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ادامه مطلب دلتامترین حشره‌کش گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک و بسیار سریع الاثر با پایداری وسیع از گروه سموم پایروتیروئیدها است. این آفت‎کش در بازار با نام تجاری دسیس Decis EC۲.۵% وجود دارد. دلتامترین حشره‌کش گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک و بسیار سریع الاثر با پایداری وسیع از گروه سموم پایروتیروئیدها است. این آفت‎کش در بازار با نام تجاری دسیس Decis EC۲.۵% وجود دارد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات