همه چیز درباره سیر سیاه
   
   همه چیز درباره سیر سیاه
   
   همه چیز درباره سیر سیاههمه چیز درباره سیر سیاه
   
   همه چیز درباره سیر سیاه
   
   همه چیز درباره سیر سیاه

همه چیز درباره سیر سیاه همه چیز درباره سیر سیاه همه چیز درباره سیر سیاه

سیر سیاه همان سیر خام سفید می باشد، که طی فرایند تخمیر تحت دما و رطوبت کنترل شده فراوری شده ...

ترکیب خاک مناسب سبزی کاری
   
   ترکیب خاک مناسب سبزی کاری
   
   ترکیب خاک مناسب سبزی کاریترکیب خاک مناسب سبزی کاری
   
   ترکیب خاک مناسب سبزی کاری
   
   ترکیب خاک مناسب سبزی کاری

ترکیب خاک مناسب سبزی کاری ترکیب خاک مناسب سبزی کاری ترکیب خاک مناسب سبزی کاری

برای کشت سبزی باید منطقه ای را انتخاب کرد، که دارای شرایط آب و هوایی مناسب و مساعد جهت رشد ...

یکی از آفات مهم سیب
   
   یکی از آفات مهم سیب
   
   یکی از آفات مهم سیبیکی از آفات مهم سیب
   
   یکی از آفات مهم سیب
   
   یکی از آفات مهم سیب

یکی از آفات مهم سیب یکی از آفات مهم سیب یکی از آفات مهم سیب

یکی از آفات مهم آن سپردار واوی سیب ( شپشک) می باشد.هر سال باغداران برای کنترل آن، در برخی از ...

معرفی انواع بلدرچین
   
   معرفی انواع بلدرچین
   
   معرفی انواع بلدرچینمعرفی انواع بلدرچین
   
   معرفی انواع بلدرچین
   
   معرفی انواع بلدرچین

معرفی انواع بلدرچین معرفی انواع بلدرچین معرفی انواع بلدرچین

بلدرچین یک نوع از گونه های طیور و از کوچک ترین پرنده های حلال گوشت است. که به صورت تجاری ...

کاربرد سم اتللو چیست؟
   
   کاربرد سم اتللو چیست؟
   
   کاربرد سم اتللو چیست؟کاربرد سم اتللو چیست؟
   
   کاربرد سم اتللو چیست؟
   
   کاربرد سم اتللو چیست؟

کاربرد سم اتللو چیست؟ کاربرد سم اتللو چیست؟ کاربرد سم اتللو چیست؟

سم اتللو یک علفکش انتخابی سیستمتیک دو منظوره ( علفکش باریک برگ و پهن برگ) پس رویشی می باشد. که ...

۵ بیماری مهم ویروسی گندم و جو
   
   ۵ بیماری مهم ویروسی گندم و جو
   
   ۵ بیماری مهم ویروسی گندم و جو۵ بیماری مهم ویروسی گندم و جو
   
   ۵ بیماری مهم ویروسی گندم و جو
   
   ۵ بیماری مهم ویروسی گندم و جو

۵ بیماری مهم ویروسی گندم و جو ۵ بیماری مهم ویروسی گندم و جو ۵ بیماری مهم ویروسی گندم و جو

مهمترین بیماری ویروسی گندم و جو در طبیعت با ناقلین طبیعی ( شته، زنجرک و کنه) منتقل می‌شوند. به علت ...

شپشک سبز خرما
   
   شپشک سبز خرما
   
   شپشک سبز خرماشپشک سبز خرما
   
   شپشک سبز خرما
   
   شپشک سبز خرما

شپشک سبز خرما شپشک سبز خرما شپشک سبز خرما

یکی از آفات مهم نخل شپشک سبز خرما می باشد. که در ایران، عراق، عربستان صعودی، قطر و سودان گزارش ...

کنترل شیمیایی کپک خاکستری توت فرنگی
   
   کنترل شیمیایی کپک خاکستری توت فرنگی
   
   کنترل شیمیایی کپک خاکستری توت فرنگیکنترل شیمیایی کپک خاکستری توت فرنگی
   
   کنترل شیمیایی کپک خاکستری توت فرنگی
   
   کنترل شیمیایی کپک خاکستری توت فرنگی

کنترل شیمیایی کپک خاکستری توت فرنگی کنترل شیمیایی کپک خاکستری توت فرنگی کنترل شیمیایی کپک خاکستری توت فرنگی

یکی از بیماری‌های مهم آن کپک خاکستری توت فرنگی به ویژه در شرایط مرطوب می باشد. یکی از ارکان مدیریت ...

هرس باردهی سیب
   
   هرس باردهی سیب
   
   هرس باردهی سیبهرس باردهی سیب
   
   هرس باردهی سیب
   
   هرس باردهی سیب

هرس باردهی سیب هرس باردهی سیب هرس باردهی سیب

برای ایجاد شکل و حالت مناسب در گیاه، باید آن را هرس کرد. یکی از مزایایی هرس درخت سیب بهبود ...

خطرناکترین بیماری پوستی در گاو
   
   خطرناکترین بیماری پوستی در گاو
   
   خطرناکترین بیماری پوستی در گاوخطرناکترین بیماری پوستی در گاو
   
   خطرناکترین بیماری پوستی در گاو
   
   خطرناکترین بیماری پوستی در گاو

خطرناکترین بیماری پوستی در گاو خطرناکترین بیماری پوستی در گاو خطرناکترین بیماری پوستی در گاو

بیماری پوستی لمپی اسکین در گاو خطرناکترین بیماری پوستی می باشد، که درمان ندارد و می تواند برای ماه ها ...

۱۲ علف هرز درخت کیوی
   
   ۱۲ علف هرز درخت کیوی
   
   ۱۲ علف هرز درخت کیوی۱۲ علف هرز درخت کیوی
   
   ۱۲ علف هرز درخت کیوی
   
   ۱۲ علف هرز درخت کیوی

۱۲ علف هرز درخت کیوی ۱۲ علف هرز درخت کیوی ۱۲ علف هرز درخت کیوی

رقابت علفهای هرز کیوی با درخت کیوی اغلب موجب کاهش رشد تاک، سطح برگ، پتانسیل آب، بازده محصول و کیفیت ...

کاربرد سم اسپینوساد چیست؟
   
   کاربرد سم اسپینوساد چیست؟
   
   کاربرد سم اسپینوساد چیست؟کاربرد سم اسپینوساد چیست؟
   
   کاربرد سم اسپینوساد چیست؟
   
   کاربرد سم اسپینوساد چیست؟

کاربرد سم اسپینوساد چیست؟ کاربرد سم اسپینوساد چیست؟ کاربرد سم اسپینوساد چیست؟

حشره کش اسپینوساد تماسی و گوارشی می باشد. و این حشره کش مراحل مختلف زندگی بسیاری از آفات به ویژه ...

آفت مهم لوبیا
   
   آفت مهم لوبیا
   
   آفت مهم لوبیاآفت مهم لوبیا
   
   آفت مهم لوبیا
   
   آفت مهم لوبیا

آفت مهم لوبیا آفت مهم لوبیا آفت مهم لوبیا

آفت لوبیا یکی از مشکلات تولید این محصول می باشد. که مهم ترین این آفات کنه تارتن دولکه ای (کنه ...

تکثیر گل قاشقی یا پپرومیا
   
   تکثیر گل قاشقی یا پپرومیا
   
   تکثیر گل قاشقی یا پپرومیاتکثیر گل قاشقی یا پپرومیا
   
   تکثیر گل قاشقی یا پپرومیا
   
   تکثیر گل قاشقی یا پپرومیا

تکثیر گل قاشقی یا پپرومیا تکثیر گل قاشقی یا پپرومیا تکثیر گل قاشقی یا پپرومیا

گل قاشقی( پپرومیا) Peperomia spp جز گیاهان خانگی ایده آل و محبوب است. زیرا علاوه بر اینکه تنوع زیادی د ...

۴ بیماری مهم لوبیا
   
   ۴ بیماری مهم لوبیا
   
   ۴ بیماری مهم لوبیا۴ بیماری مهم لوبیا
   
   ۴ بیماری مهم لوبیا
   
   ۴ بیماری مهم لوبیا

۴ بیماری مهم لوبیا ۴ بیماری مهم لوبیا ۴ بیماری مهم لوبیا

از عوامل مهمی که مانع افزایش تولید لوبیا و کاهش کمیت و کیفیت محصول می شوند، بیماریهای لوبیا هستند. که ...