سن گندم و راه های مبارزه با آن
   
   سن گندم و راه های مبارزه با آن
   
   سن گندم و راه های مبارزه با آنسن گندم و راه های مبارزه با آن
   
   سن گندم و راه های مبارزه با آن
   
   سن گندم و راه های مبارزه با آن

سن گندم و راه های مبارزه با آن سن گندم و راه های مبارزه با آن سن گندم و راه های مبارزه با آن

سن غلات ( گندم) از مهم‌ترین آفات گندم و جو است. این آفت با تغذیه از گندم و جو در ...

کرم گلوگاه انار
   
   کرم گلوگاه انار
   
   کرم گلوگاه انارکرم گلوگاه انار
   
   کرم گلوگاه انار
   
   کرم گلوگاه انار

کرم گلوگاه انار کرم گلوگاه انار کرم گلوگاه انار

کرم گلوگاه انار، مهمترین عامل‌ کاهش‌ کمی‌ و کیفی‌ محصول‌ انار و یکی از موانع اصلی و مهم در افزایش ...

سیاه شدن برگ مرکبات
   
   سیاه شدن برگ مرکبات
   
   سیاه شدن برگ مرکباتسیاه شدن برگ مرکبات
   
   سیاه شدن برگ مرکبات
   
   سیاه شدن برگ مرکبات

سیاه شدن برگ مرکبات سیاه شدن برگ مرکبات سیاه شدن برگ مرکبات

سیاه شدن برگ مرکبات در اثر وجود مواد قندی (عسلک) حاصل از حشرات مکنده مانند شته و شپشک بر روی ...

سیاه شدن برک مرکبات
   
   سیاه شدن برک مرکبات
   
   سیاه شدن برک مرکباتسیاه شدن برک مرکبات
   
   سیاه شدن برک مرکبات
   
   سیاه شدن برک مرکبات

سیاه شدن برک مرکبات سیاه شدن برک مرکبات سیاه شدن برک مرکبات

سیاه شدن برگ مرکبات در اثر وجود مواد قندی (عسلک) حاصل از حشرات مکنده مانند شته و شپشک بر روی ...

آفت ملخ و راه مبارزه با آن
   
   آفت ملخ و راه مبارزه با آن
   
   آفت ملخ و راه مبارزه با آنآفت ملخ و راه مبارزه با آن
   
   آفت ملخ و راه مبارزه با آن
   
   آفت ملخ و راه مبارزه با آن

آفت ملخ و راه مبارزه با آن آفت ملخ و راه مبارزه با آن آفت ملخ و راه مبارزه با آن

آفت ملخ از جمله خطرناک ترین آفات کلیه محصولات کشاورزی جهان هستند که بعلت داشتن تنوع گونه ای و تغذیه‌ای ...

نماتد مولد زخم ریشه نماتد مولد زخم ریشه نماتد مولد زخم ریشه

نماتد مولد زخم ریشه یکی از مهمترین و مخربترین عوامل بیماری‌زای گیاهی به حساب می‎آید، که در تمام مراحل رشدی ...

برگ قاشقی سیب زمینی
   
   برگ قاشقی سیب زمینی
   
   برگ قاشقی سیب زمینیبرگ قاشقی سیب زمینی
   
   برگ قاشقی سیب زمینی
   
   برگ قاشقی سیب زمینی

برگ قاشقی سیب زمینی برگ قاشقی سیب زمینی برگ قاشقی سیب زمینی

ویروس برگ قاشقی سیب زمینی یکی از گسترده ترین و از نظر اقتصادی یکی از مهمترین بیماری های ویروسی سیب ...

بیماری های ویروسی ذرت
   
   بیماری های ویروسی ذرت
   
   بیماری های ویروسی ذرتبیماری های ویروسی ذرت
   
   بیماری های ویروسی ذرت
   
   بیماری های ویروسی ذرت

بیماری های ویروسی ذرت بیماری های ویروسی ذرت بیماری های ویروسی ذرت

مهمترین بیماری ‌های ویروسی ذرت در ایران ویروس کوتولگی زبر ذرت و موزاییک ایرانی ذرت می‌باشد. علایم ناشی از بیماری ...

فیتیله نارنجی درختان
   
   فیتیله نارنجی درختان
   
   فیتیله نارنجی درختانفیتیله نارنجی درختان
   
   فیتیله نارنجی درختان
   
   فیتیله نارنجی درختان

فیتیله نارنجی درختان فیتیله نارنجی درختان فیتیله نارنجی درختان

بیماری فیتیله نارنجی درختان گسترش جهانی داشته و ایجاد شانکر می‌کند، بیماری قارچی شانکر سیتوسپورایی دارای اسامی دیگری از جمله ...

شانکر باکتریایی درختان میوه
   
   شانکر باکتریایی درختان میوه
   
   شانکر باکتریایی درختان میوهشانکر باکتریایی درختان میوه
   
   شانکر باکتریایی درختان میوه
   
   شانکر باکتریایی درختان میوه

شانکر باکتریایی درختان میوه شانکر باکتریایی درختان میوه شانکر باکتریایی درختان میوه

شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار از مناطق مختلف کشور بر روی درختان آلو، بادام، زردآلو، هلو ،گیلاس درختان گزارش ...

کرم سفید ریشه
   
   کرم سفید ریشه
   
   کرم سفید ریشهکرم سفید ریشه
   
   کرم سفید ریشه
   
   کرم سفید ریشه

کرم سفید ریشه کرم سفید ریشه کرم سفید ریشه

کرم سفید ریشه در اکثر نقاط کشور و بیشتر در نواحی سردسیر در خاک یافت می شود که از ریشه ...

چالکود
   
   چالکود
   
   چالکودچالکود
   
   چالکود
   
   چالکود

چالکود چالکود چالکود

درختان میوه در کشور ما به علت‌های گوناگونی از جمله حضور آهک فعال در خاک‌های آهکی، بالا بودن بی‌کربنات در ...

ضد عفونی خاک
   
   ضد عفونی خاک
   
   ضد عفونی خاکضد عفونی خاک
   
   ضد عفونی خاک
   
   ضد عفونی خاک

ضد عفونی خاک ضد عفونی خاک ضد عفونی خاک

در خاک عوامل بیماری زا از جمله نماتد، قارچ، باکتری، بذر علف های هرز، حشرات و کنه‌ها وجود دارند. قبل ...

گیاه بونسای
   
   گیاه بونسای
   
   گیاه بونسایگیاه بونسای
   
   گیاه بونسای
   
   گیاه بونسای

گیاه بونسای گیاه بونسای گیاه بونسای

کلمه بونسای (Bonsai) یا درختچه‌های مینیاتوری از دو قسمت “بن” و “سای” به معنی یک گیاه درون ظرف تشکیل شده ...

بیماری برگ باد بزنی انگور و راه‌های مبارزه با آن
   
   بیماری برگ باد بزنی انگور و راه‌های مبارزه با آن
   
   بیماری برگ باد بزنی انگور و راه‌های مبارزه با آنبیماری برگ باد بزنی انگور و راه‌های مبارزه با آن
   
   بیماری برگ باد بزنی انگور و راه‌های مبارزه با آن
   
   بیماری برگ باد بزنی انگور و راه‌های مبارزه با آن

بیماری برگ باد بزنی انگور و راه‌های مبارزه با آن بیماری برگ باد بزنی انگور و راه‌های مبارزه با آن بیماری برگ باد بزنی انگور و راه‌های مبارزه با آن

بیماری ویروسی برگ بادبزنی یکی ازقدیمی‌ترین بیماری شناخته شده گیاه مو است. که این بیماری از جمله بیماری‌های مهم و ...