بهترین روش ارائه ایده استارتاپ چیست؟

بهترین روش ارائه ایده استارتاپ چیست؟

چرا روش ارائه اهمیت دارد؟ اینها سوالاتی هستند که افراد اهل تفکر و ایده پرداز با آن مواجهند و موفقیت یا عدم موفقیت خود را در گرو پاسخ به این سوالات می‌دانند. ممکن است این مسئله کوچک یا بزرگ باشد. اما مهم نیست؛ اگر ایده شما برای حل این مسئله ارزش سرمایه‌گذاری داشته باشد، می‌توان گفت که ایده خوبی دارید. اما در کنار داشتن ایده خوب، لازم است بتوانید آن را به خوبی ارائه دهید و همچنین برای ایده خود چشم اندازی متصور باشید. اهمیت ارائه صحیح ایده استارتاپ البته که اینها، تنها مراحل ارائه شما نخواهند بود و برای معرفی ایده خود، لازم است چندین بار و در مراحل مختلف توسعه ایده، آن را ارائه دهید. اجازه بدهید همین ابتدای کار روشن کنیم که هیچ روشی لزوما بهترین روش برای ارائه ایده استارتاپ نیست. به این دلیل که ارائه هر ایده با ایده‌ای دیگر متفاوت است و روش خود را می‌طلبد. ممکن است شما برای ارائه ایده استارتاپ خود که در زمینه اطفا حریق است، اتاق ارائه را به آتش بکشید و بابت خلاقیت و شجاعتی که به خرج داده‌اید، موفق شوید. اما در کنار این اصل که محدودیتی برای یک ارائه خوب وجود ندارد، لازم است برخی نکات را رعایت نمائید. پیچیده کردن ایده باعث می‌شود مخاطب مجبور باشد اطلاعات زیادی را پردازش کند و این مسئله ممکن است باعث کمرنگ شدن برخی از جزئیات شود. وجه تمایز شما با رقبایتان چیست؟ چرا یک نفر باید بخواهد از خدمت یا محصول شما استفاده کند؟ باید در ارائه ایده استارتاپ خود بتوانید هم در نقش خود و هم در نقش مشتری ظاهر شوید. ایجاد یک رابطه دوسویه ملموس، حاضران را به یک روایت می‌برد و این چیزی است که احتمال پیروزی ارائه شما را افزایش خواهد داد. در ارائه ایده استارتاپ خود باید داستانی داشته باشید. باید پیش از ارائه ایده استارتاپ خود، چندین روز تمرین کنید. باید تصوری منسجم و دقیق از آن‌چه که قرار است در ارائه شما اتفاق بیفتد داشته باشید. ممکن است این مسئله باعث افزایش استرس شما شود؛ اما فراموش نکنید که این چند دقیقه می‌تواند زندگی شما را برای همیشه تغییر دهد. بهترین روش ارائه استارتاپ یک روش واحد نیست؛ اما باید واجد شرایطی باشد که آن را برای مخاطبانش جذاب کند. فراموش نکنید که ارائه ایده استارتاپ نمودی از تمام کار شما است. بهترین روش ارائه ایده استارتاپ چیست؟ بهترین روش ارائه ایده استارتاپ چیست؟

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات