حشره‌کش فوزالون (زولون)
     
      حشره‌کش فوزالون (زولون)
     
      حشره‌کش فوزالون (زولون)

حشره‌کش فوزالون (زولون) حشره‌کش فوزالون (زولون) حشره‌کش فوزالون (زولون)

حشره‌کش فوزالون (Phosalone) با نام تجاری زولون(Zolone) حشره‌کشی تماسی و گوارشی با خاصیت نفو‌ذی است. این حشره‌کش از گروه سموم فسفره آلی (Organophosphorus) با خاصیت نفوذی قوی و دامنه گسترده بر حشرات و کنه‌های مضر می‌باشد. ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ادامه مطلب حشره‌کش فوزالون (Phosalone) با نام تجاری زولون(Zolone) حشره‌کشی تماسی و گوارشی با خاصیت نفو‌ذی است. این حشره‌کش از گروه سموم فسفره آلی (Organophosphorus) با خاصیت نفوذی قوی و دامنه گسترده بر حشرات و کنه‌های مضر می‌باشد. حشره‌کش فوزالون (Phosalone) با نام تجاری زولون(Zolone) حشره‌کشی تماسی و گوارشی با خاصیت نفو‌ذی است. این حشره‌کش از گروه سموم فسفره آلی (Organophosphorus) با خاصیت نفوذی قوی و دامنه گسترده بر حشرات و کنه‌های مضر می‌باشد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات