کارخانه نوآوری در حال تجهیز و آماده بهره برداری

کارخانه نوآوری در حال تجهیز و آماده بهره برداری

وی افزود: در موضوع زیست محیطی در این کارخانه سعی شده است زباله و نخاله به کمترین میزان تولید شود؛ همچنین روی سقف این کارخانه نیز پنل‌های خورشیدی با ظرفیت تولید ۱۵۰ کیلو وات برق نصب خواهد شد. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد همچنین بیان کرد: برای احداث کارخانه ۷۵ میلیارد تومان و برای ایجاد فضای سبز آن ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

منبع بلاگ

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

    نظرات