پکان (گردوی گرمسیری)
     
      پکان (گردوی گرمسیری)
     
      پکان (گردوی گرمسیری)

پکان (گردوی گرمسیری) پکان (گردوی گرمسیری) پکان (گردوی گرمسیری)

درخت پکان (Carya illinoensis) ازخانواده Juglandaceae بوده و بومی ﺁمریکای شمالی و مرکزی می باشد . این درخت نیاز سرمایی پایینی داشته و شرایط گرم را بخوبی تحمل کرده و در مﻘایسه با گردوی ایرانی، محصول مناسب با کیفیت بالایی تولید میکند. ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ادامه مطلب درخت پکان (Carya illinoensis) ازخانواده Juglandaceae بوده و بومی ﺁمریکای شمالی و مرکزی می باشد . این درخت نیاز سرمایی پایینی داشته و شرایط گرم را بخوبی تحمل کرده و در مﻘایسه با گردوی ایرانی، محصول مناسب با کیفیت بالایی تولید میکند. درخت پکان (Carya illinoensis) ازخانواده Juglandaceae بوده و بومی ﺁمریکای شمالی و مرکزی می باشد . این درخت نیاز سرمایی پایینی داشته و شرایط گرم را بخوبی تحمل کرده و در مﻘایسه با گردوی ایرانی، محصول مناسب با کیفیت بالایی تولید میکند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات