بیماری گموز مرکبات
     
      بیماری گموز مرکبات
     
      بیماری گموز مرکبات

بیماری گموز مرکبات بیماری گموز مرکبات بیماری گموز مرکبات

بیماری گموز مرکبات یکی از عوامل مهم محدودکننده کشت مرکبات خصوصاً در استان‌های جنوبی کشور و استان فارس است. این بیماری به نام‌های مختلفی از جمله انگومک و اوزوئی نیز شناخته می‌شود. نشانه‌های اولیه بیماری به صورت لکه‌های کوچک آب سوخته و قهوه‌ای رنگی روی پوست در ناحیه طوقه درخت به وجود می‌آید. ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ادامه مطلب بیماری گموز مرکبات یکی از عوامل مهم محدودکننده کشت مرکبات خصوصاً در استان‌های جنوبی کشور و استان فارس است. این بیماری به نام‌های مختلفی از جمله انگومک و اوزوئی نیز شناخته می‌شود. نشانه‌های اولیه بیماری به صورت لکه‌های کوچک آب سوخته و قهوه‌ای رنگی روی پوست در ناحیه طوقه درخت به وجود می‌آید. بیماری گموز مرکبات یکی از عوامل مهم محدودکننده کشت مرکبات خصوصاً در استان‌های جنوبی کشور و استان فارس است. این بیماری به نام‌های مختلفی از جمله انگومک و اوزوئی نیز شناخته می‌شود. نشانه‌های اولیه بیماری به صورت لکه‌های کوچک آب سوخته و قهوه‌ای رنگی روی پوست در ناحیه طوقه درخت به وجود می‌آید.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات