همکاری پژوهشگاه علوم ورزشی با شرکت دانش‌بنیان حوزه علوم ورزشی، بنیان صنعت نوین

همکاری پژوهشگاه علوم ورزشی با شرکت دانش‌بنیان حوزه علوم ورزشی، بنیان صنعت نوین

این محصول که تولید داخل شرکت بنیان صنعت می‌باشد برای اولین بار در داخل کشور و پس از سال تحقیق و پژوهش ساخته‌شده است و می‌تواند در تجزیه‌وتحلیل بسیار از حرکات انسان و ورزشکار در موقعیت‌های مختلف استفاده شود اندازه‌گیری پارامترهای کینماتیکی حرکت، نظیر سرعت و شتاب زاویه‌ای مفاصل و یا سرعت و شتاب خطی اندام‌های بدن در اندام‌های مختلف توسط این دستگاه بی‌سیم اندازه‌گیری شده و می‌تواند مورداستفاده آزمایشگاه‌های حوزه علوم ورزشی، کلینیک‌ها و مراکز توان‌بخشی و حتی صنعت انیمیشن سازی قرار گیرد.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات