استعداد یابی ورزشی فوتبال  با کمک هوش مصنوعی و بینایی کامپیوتر

استعداد یابی ورزشی فوتبال با کمک هوش مصنوعی و بینایی کامپیوتر

در این میان سیستم‌هایی هستند که به صورت خودکار استفاده می‌شوند اما صرفا برای دنبال کردن بازیکنان از لحاظ موقعیت در زمین و تخمین سرعت ولی تخمین حالت بدن ورزشکار و تشخیص حرکت بازیکن مثلا دویدن، راه رفتن و یا پاس دادن. ۱) جهت تخمین بازیکن و تفکیک نوع حرکت این سیستم حرفه‌ای قادر است بدون استفاده از مارکر خاصی در این میان تمامی حرکات بازیکنان، حالت بدنی پاسها و شوتها در زوایای مختلف توسط الگوریتم مورد بررسی قرار می‌گیرد و بازیکن با شرایط بهتر گزینش می‌شود. ۲) چالش بزرگ این تحقیق بررسی موقعیت هر بازیکن نسبت به بازیکنان دیگر است. ۳) تمام این فرایند‌ها بدون داشتن امکان اولیه دوربین هیچ ارزشی نخواهد داشت و چالش بزرگ این مرحله بالا بودن قیمت دوربین‌های با کیفیت و البته بزرگی زمین فوتبال جهت دنبال کردن تصاویر دو دوربین راه به هم مرتبط کند، تا در نهایت یک تصویر بزرگ برای آنالیز به دست دهد.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات