آینده پردازش صدا؛ خلبان مجازی؟ interstellar؟

آینده پردازش صدا؛ خلبان مجازی؟ interstellar؟

دستیار صوتی خلبان چیست
چیزی که باعث ایجاد چنین سیستمی شده است این فرضیه است که اگر مسئولیت‌ها و کارهای خدمه و تیم خلبانی کمتر شود، به خصوص در شرایط سخت و استرس‌زا، می‌تواند باعث بهبود عملکرد و کارایی آنها شود. این سیستم هوش مصنوعی می‌تواند بسیاری از کارهای تکراری را که در عین سادگی نیاز به تمرکز بالایی دارد بر عهده بگیرد و فشار کاری خدمه را کمتر کند. برای این کار روش پردازش صدا و فرمان صوتی انتخاب شده است، چیزی که افراد با آن احساس راحتی کرده و در عین حال می‌تواند عملکرد یکسانی در تمام شرایط داشته باشد.

می توانید ادامه مطلب را در مورد پردازش صدا در سایت نوژان مطالعه کنید.

  منبع بلاگ

   رباتیک اتوماسیون و هوش مصنوعی نوژان

  رباتیک اتوماسیون و هوش مصنوعی نوژان

  سیستم رباتیکی بررسی وضعیت گنبد

   نظرات