پیش‌بینی جایگاه صنایع خلاق در آینده اقتصاد ایران

پیش‌بینی جایگاه صنایع خلاق در آینده اقتصاد ایران

برای پیش‌بینی جایگاه صنایع خلاق در آینده اقتصاد ایران، بد نیست در ابتدا نگاهی داشته باشیم به تعریف صنایع خلاق از دیدگاه یونسکو. از همین رو، اقتصاد نفت محور ایران نیز در دوره گذار است. جایگزین‌های متعددی برای کم کردن تکیه ایران به نفت وجود دارد و یکی از آن‌ها بدون شک، صنایع خلاق است. به همین سبب، بررسی جایگاه صنایع خلاق در آینده اقتصاد ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مطلب قصد داریم به اهمیت جایگاه صنایع خلاق در آینده اقتصاد ایران بپردازیم. جایگاه صنایع خلاق در آینده اقتصاد ایران با نگاهی به سایر کشورهای جهان نیز می‌توان از اهمیت این مسئله آگاه شد. با در نظر گرفتن این مقادیر، می‌توان دریافت که کشورهای پیشرفته تا چه حد به پتانسیل‌های صنایع خلاق اهمیت می‌دهند. صنایع خلاق با این که این روزها بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما همچنان از سهم مناسبی در اقتصاد ایران برخوردار نیستند. در صورتی که حمایت‌های فعلی از صنایع خلاق افزایش پیدا کند، می‌توان امید داشت که جایگاه صنایع خلاق در آینده اقتصاد ایران به نقطه مطلوبی برسد. پیش‌بینی جایگاه صنایع خلاق در آینده اقتصاد ایران

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات