ثبت اختراع طرح استارت آپی مرکز نوآوری و شتابدهی فناوری‌های ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی

ثبت اختراع طرح استارت آپی مرکز نوآوری و شتابدهی فناوری‌های ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، در راستای رسالت پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در جهت حمایت از طرح‌های فناورانه در حوزه علوم ورزشی، طرح «شبیه‌ساز حریف تمرینی بوکس با استفاده از کیسه ‌بوکس سه ‌بدنه» که ازجمله استارت آپ‌های مستقر در مرکز نوآوری پژوهشگاه می‌باشد، ثبت اختراع شد. هدف از طراحی و ساخت این وسیله، کاهش آسیب، بهبود عملکرد پا در گام برداری و همچنین افزایش مهارت در ضربات دوبل می‌باشد. در این طرح از ویژگی‌های سایر کیسه ‌بوکس‌ها در یک وسیله خاص و منحصر به ‌فرد استفاده می‌شود.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات