شتابدهنده هاوش استخدام می کند

متقاضی این موقعیت شغلی (کارشناس سرمایه گذاری) باید درک عمیقی از ساختار مجموعه‌های سرمایه گذاری خطر پذیر (Venture Capital) داشته باشد. همچنین دانش عمیق در ارتباط با استارتاپ‌ها و مراحل مختلف آنها (Seed, Early, Mid ; Growth)، استراتژی، رسیدن به محصول متناسب با بازار (Product Market Fit) و اقتصاد از الزامات این موقعیت شغلی محسوب می‌شود. در صورت واجد شرایط بودن لطفا رزومه و اطلاعات خود را از طریق لینک زیر برای شتابدهنده هاوش ارسال نمائید.

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات