قیمت پروژه های فریلنسری را چگونه تعیین کنیم؟

تعیین قیمت پروژه‌های فریلنسری یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در پذیرش پروژه و برون‌سپاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای تعیین قیمت پروژه‌های فریلنسری، چندین مبنای رایج وجود دارد. برای مثال، مترجم‌های فریلنسر می‌توانند به ازای هر صفحه، هر کلمه یا هر مقاله با کارفرما به توافق برسند. در این روش، باید به ازای هر ساعت کاری مبلغی به شما پرداخت شود. در این روش، باید تخمینی از میزان ساعات کاری هم به کارفرما ارائه دهید تا بداند مجموع هزینه‌های پروژه‌اش در بخش شما چه مقدار خواهد بود. با این روش، آن‌ها می‌توانند به خوبی میزان درآمد خود را با میزان ساعت کاری خود در روز تطبیق دهند. در این حالت، آن‌ها می‌توانند حقوق ماهانه مد نظر خود را در نظر بگیرند و محاسبه کنند که برای هر ساعت کاری چه مقداری باید تعیین کنند. البته تمام مشکلات مربوط به کارفرما نیست و فریلنسر نیز ممکن است در حین انجام پروژه‌های بزرگ، حساب زمان را از دست بدهد. با این روش، کارفرما می‌داند دقیقا به چه مقدار بودجه نیاز دارد و فریلنسر هم می‌تواند زمان خود را بر اساس آن تنظیم کند. شاخصی که برای تعیین قیمت مورد توافق قرار می‌گیرد، باید قابل محاسبه باشد.

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات