شرکت Cipher Skin پنج میلیون دلار برای حسگرهای مش که حرکت را در زمان واقعی تشخیص می دهند سرمایه جذب کرد.

شرکت Cipher Skin پنج میلیون دلار برای حسگرهای مش که حرکت را در زمان واقعی تشخیص می دهند سرمایه جذب کرد.

Cipher Skin ، در حال توسعه شبکه‌ای از حسگرهای پیچیده است که می‌تواند تشخیص داده‌های بزرگ را فراهم کند، این استارت آپ اعلام کرده است که ۵ میلیون دلار در سری جمع آوری کرده است. این شرکت می‌گوید وجوه جمع آوری شده بوگدانوویچ و ولر شروع به طوفان فکری کردند که چگونه می‌توان روند تمرینات ورزشی را مقیاس بندی کرد تا افراد در خانه، بتوانند معادل تماشای مربی و بازخورد آن را تجربه کنند. ردیابی سه بعدی حرکت و ارزیابی خودکار را فراهم می‌کنند که به فیزیوتراپیست‌ها، مربیان و ورزشکاران امکان می‌دهد برنامه هایی از تمرین‌های توانبخشی تا تمرینات با شدت بالا را ایجاد کنند و انجام دهند. این شبکه میلیون‌ها نقطه داده را جمع می‌کند و آنها را به برنامه آینه دیجیتال با این حال، می‌دانند که بین آنچه آنها انجام می‌دهند و برخی شرکت‌های پوشیدنی، شرکت‌های بهداشت از راه دور و حتی شرکت‌های ورزشی که در زمینه لباس‌های هوشمند نوآوری دارند، همپوشانی وجود دارد.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات