حمایت راجر فدرر از برند Running

حمایت راجر فدرر از برند Running

شرکتی با حمایت پردرآمدترین ورزشکاران در جهان، قصد دارد در پاییز امسال با ارزش گذاری ۵ میلیارد دلاری بلومبرگ تبدیل به سهام عمومی شود. ۳ میلیون دلار درآمد سالانه در رده اول ثروتمندترین ورزشکاران فوربس قرار داشت. ۳۰۰ میلیون دلاری دارد.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات