شرکت پپسی کمک می کند تا فوتبال رشد کند.

شرکت پپسی کمک می کند تا فوتبال رشد کند.

پپسی طی سه سال آینده یک میلیون دلار به برنامه‌های فوتبال جوانان در جوامع ضعیف کمک خواهد کرد تا همکاری خود را با لیگ قهرمانان یوفا ادامه دهد. سال گذشته، این شرکت به دلایل عدالت نژادی متعهد شد که در طول ۵ سال ۵۷۰ میلیون دلار پرداخت نماید. در ماه مارس، ۴۰ میلیون دلار برای حمایت از ۴۰۰۰ دانشجوی سیاه پوست و اسپانیایی تبار در برنامه‌های دانشگاهی کمک مالی انجام داد. سیاه پوست هستند، بیشتر به این دلیل که در این لیگ بازیکنان را از سراسر جهان جذب می‌کند. پپسی به برند‌های بی شماری پیوست که بیش از ۳۵ میلیارد دلار تعهدات عدالت نژادی را در سال ۲۰۲۰ متعهد شدند، هرچند تنها بخشی از آنها تمرکز ورزشی داشتند.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات