راههای کنترل بیماری موزاییک انجیر
     
      راههای کنترل بیماری موزاییک انجیر
     
      راههای کنترل بیماری موزاییک انجیر

راههای کنترل بیماری موزاییک انجیر راههای کنترل بیماری موزاییک انجیر راههای کنترل بیماری موزاییک انجیر

بیماری موزاییک انجیر گسترش جهانی دارد. و اکثر رقم های انجیر به آن حساس هستند. علایم بیماری به شکل  ایجاد موزاییک در سطح برگ تا ایجاد بدشکلی در برگ و میوه می‌باشد. ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ادامه مطلب بیماری موزاییک انجیر گسترش جهانی دارد. و اکثر رقم های انجیر به آن حساس هستند. علایم بیماری به شکل  ایجاد موزاییک در سطح برگ تا ایجاد بدشکلی در برگ و میوه می‌باشد. بیماری موزاییک انجیر گسترش جهانی دارد. و اکثر رقم های انجیر به آن حساس هستند. علایم بیماری به شکل  ایجاد موزاییک در سطح برگ تا ایجاد بدشکلی در برگ و میوه می‌باشد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات