راههای کنترل علف هرز پیچک صحرایی
     
      راههای کنترل علف هرز پیچک صحرایی
     
      راههای کنترل علف هرز پیچک صحرایی

راههای کنترل علف هرز پیچک صحرایی راههای کنترل علف هرز پیچک صحرایی راههای کنترل علف هرز پیچک صحرایی

پیچک صحرایی Convolvulus arvensis یکی از علف های هرز مهم برای مزارع و باغ های ایران می‌باشد. چند ساله هست و ریزوم و ریشه گسترده ای تولید می کند. ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ادامه مطلب پیچک صحرایی Convolvulus arvensis یکی از علف های هرز مهم برای مزارع و باغ های ایران می‌باشد. چند ساله هست و ریزوم و ریشه گسترده ای تولید می کند. پیچک صحرایی Convolvulus arvensis یکی از علف های هرز مهم برای مزارع و باغ های ایران می‌باشد. چند ساله هست و ریزوم و ریشه گسترده ای تولید می کند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات