۵ آفت مهم درختان میوه هسته دار
     
      ۵ آفت مهم درختان میوه هسته دار
     
      ۵ آفت مهم درختان میوه هسته دار

۵ آفت مهم درختان میوه هسته دار ۵ آفت مهم درختان میوه هسته دار ۵ آفت مهم درختان میوه هسته دار

علاوه بر انتخاب نهال های گواهی شده و رعایت توصیه های کارشناسی در خصوص هرس، تغذیه و آبیاری، شناخت دقیق آفات درختان میوه هسته دار و روش های مناسب کنترل و پیشگیری آن ها از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ادامه مطلب علاوه بر انتخاب نهال های گواهی شده و رعایت توصیه های کارشناسی در خصوص هرس، تغذیه و آبیاری، شناخت دقیق آفات درختان میوه هسته دار و روش های مناسب کنترل و پیشگیری آن ها از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. علاوه بر انتخاب نهال های گواهی شده و رعایت توصیه های کارشناسی در خصوص هرس، تغذیه و آبیاری، شناخت دقیق آفات درختان میوه هسته دار و روش های مناسب کنترل و پیشگیری آن ها از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات