کاربرد سم تری دمورف (کالکسین)
     
      کاربرد سم تری دمورف (کالکسین)
     
      کاربرد سم تری دمورف (کالکسین)

کاربرد سم تری دمورف (کالکسین) کاربرد سم تری دمورف (کالکسین) کاربرد سم تری دمورف (کالکسین)

سم تری دمورف (کالکسین) قارچکشی حفاظتی و معالجه‌ای با اثر سیستمیک می‌باشد. این قارچکش بسیاری از بیماری‌ها خصوصا سفیدک‌های سطحی را کنترل می‌کند. ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ادامه مطلب سم تری دمورف (کالکسین) قارچکشی حفاظتی و معالجه‌ای با اثر سیستمیک می‌باشد. این قارچکش بسیاری از بیماری‌ها خصوصا سفیدک‌های سطحی را کنترل می‌کند. سم تری دمورف (کالکسین) قارچکشی حفاظتی و معالجه‌ای با اثر سیستمیک می‌باشد. این قارچکش بسیاری از بیماری‌ها خصوصا سفیدک‌های سطحی را کنترل می‌کند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات