لبرون جیمز و کمپانی Pepsi در مورد نوشیدنی های انرژی زا با هم همکاری می کنند.

را به دست آورده است، او پس از ۱۷ سال حضور و همکاری با کمپانی در حالی که ممکن است جیمز سرانجام حمایت خود را از یا سایر محصولات پپسی گسترش دهد، ولی در حال حاضر وظیفه او ایجاد نوشیدنی انرژی زا اصلی شرکت Mtn Dew Rise فروش جهانی نوشیدنی‌های انرژی زا در سال ۲۰۲۰ به ۵۷. ۴ میلیارد دلار رسیده است و انتظار می‌رود این صنعت به طور متوسط علاقه مندان به ورزش‌های سنگین قرار گرفته است، به ترتیب با ۳۳ و ۲۴ درصد بیشترین سهم بازار نوشیدنی‌های انرژی زا را دارند. اگرچه رقم قرارداد لبرون و پپسی اعلام نشده است، طی ۱۲ ماه گذشته ۶۵ میلیون دلار درآمد کسب کرده است و ارزش معامله مادام العمر وی با ممکن است بیش از ۱ میلیارد دلار باشد.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات