زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟
     
      زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟
     
      زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟

زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟ زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟ زنجره مو و راه مبارزه با آن چیست؟

زنجره مو، یکی از مهمترین آفات باغ های انگور کشور است. خسارت این آفت از طریق مکیدن شیره گیاهی در ناحیه ریشه ی انگور می‌باشد. ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ادامه مطلب زنجره مو، یکی از مهمترین آفات باغ های انگور کشور است. خسارت این آفت از طریق مکیدن شیره گیاهی در ناحیه ریشه ی انگور می‌باشد. زنجره مو، یکی از مهمترین آفات باغ های انگور کشور است. خسارت این آفت از طریق مکیدن شیره گیاهی در ناحیه ریشه ی انگور می‌باشد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات