یکی از دلایل مهم سقط جنین در گاو
     
      یکی از دلایل مهم سقط جنین در گاو
     
      یکی از دلایل مهم سقط جنین در گاو

یکی از دلایل مهم سقط جنین در گاو یکی از دلایل مهم سقط جنین در گاو یکی از دلایل مهم سقط جنین در گاو

در حال حاضر سقط انگلی در سرتاسر جهان به عنوان یکی از عوامل ایجادکننده اختلالات تولیدمثلی در گاو مطرح می‌باشد، که در برخی از گله ها تا ۹۰ درصد گاوها امکان دارد به این عامل آلوده شوند. ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ادامه مطلب در حال حاضر سقط انگلی در سرتاسر جهان به عنوان یکی از عوامل ایجادکننده اختلالات تولیدمثلی در گاو مطرح می‌باشد، که در برخی از گله ها تا ۹۰ درصد گاوها امکان دارد به این عامل آلوده شوند. در حال حاضر سقط انگلی در سرتاسر جهان به عنوان یکی از عوامل ایجادکننده اختلالات تولیدمثلی در گاو مطرح می‌باشد، که در برخی از گله ها تا ۹۰ درصد گاوها امکان دارد به این عامل آلوده شوند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات