اهمیت بز مرخز
     
      اهمیت بز مرخز
     
      اهمیت بز مرخز

اهمیت بز مرخز اهمیت بز مرخز اهمیت بز مرخز

بعد از پشم از میان الیاف دامی تولید شده در جهان، موهر در رتبه دوم قرار گرفته است. الیاف موهر توسط بز آنقوره که در ایران بز مرخز نام دارد تولید می گردد. بزهای آنقوره حیوانات چند منظوره ای می‌باشند ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ادامه مطلب بعد از پشم از میان الیاف دامی تولید شده در جهان، موهر در رتبه دوم قرار گرفته است. الیاف موهر توسط بز آنقوره که در ایران بز مرخز نام دارد تولید می گردد. بزهای آنقوره حیوانات چند منظوره ای می‌باشند بعد از پشم از میان الیاف دامی تولید شده در جهان، موهر در رتبه دوم قرار گرفته است. الیاف موهر توسط بز آنقوره که در ایران بز مرخز نام دارد تولید می گردد. بزهای آنقوره حیوانات چند منظوره ای می‌باشند

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات