فراخوان برگزاری رویدادهای نوآورانه

فراخوان برگزاری رویدادهای نوآورانه

به گفته وی، با توجه به نقش و کارکرد رویدادهای استارتاپی در دانش افزایی، شبکه سازی، جامعه سازی و ارتباط میان ذینفعان و عناصر مختلف اکوسیستم نوآوری، و به منظور بسترسازی و ایجاد فرهنگ خلاقیت و نوآوری، مرکز نوآوری شهری، همواره تلاش نموده است تا نسبت به برگزاری این رویدادها، اقدام نماید و در این راستا رویدادهای مختلفی را در مقیاس‌های متفاوت و با موضوعات متنوع، برگزار نموده است.

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

منبع بلاگ

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

    نظرات