یکی از آفات مهم سیب
     
      یکی از آفات مهم سیب
     
      یکی از آفات مهم سیب

یکی از آفات مهم سیب یکی از آفات مهم سیب یکی از آفات مهم سیب

یکی از آفات مهم آن سپردار واوی سیب ( شپشک) می باشد.هر سال باغداران برای کنترل آن، در برخی از استان ها ۱ تا ۳ نوبت در فصول مختلف با انواع ترکیبات شیمیایی و روغن امولسیون شونده اقدام به کنترل می کنند. ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ادامه مطلب یکی از آفات مهم آن سپردار واوی سیب ( شپشک) می باشد.هر سال باغداران برای کنترل آن، در برخی از استان ها ۱ تا ۳ نوبت در فصول مختلف با انواع ترکیبات شیمیایی و روغن امولسیون شونده اقدام به کنترل می کنند. یکی از آفات مهم آن سپردار واوی سیب ( شپشک) می باشد.هر سال باغداران برای کنترل آن، در برخی از استان ها ۱ تا ۳ نوبت در فصول مختلف با انواع ترکیبات شیمیایی و روغن امولسیون شونده اقدام به کنترل می کنند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات