ثبت نام شرکت های نوآور در ناحیه نوآوری و فناوری مشهد

ثبت درخواست استقرار در سامانه اینترنتی ناحیه نوآوری و فناوری (موضوع بند ۵-۵-۱) و ضمیمه کردن کلیه سوابق و مستندات لازم (مجوزها، زمینه فعالیت و …) توسط شرکت مطابق فرم درخواست شرکت‌ها و واحدهای متقاضی استقرار در ناحیه نوآوری و فناوری به شماره بررسی مدارک از نظر تطابق با شرایط و تایید شرکت و ارائه تاییدیه استقرار توسط کمیته ارزیابی واحدهای نوآوری و فناوری مطابق فرم تاییدیه استقرار شرکت در ناحیه نوآوری و فناوری به شماره ثبت تاییدیه استقرار شرکت در ناحیه نوآوری و فناوری در سامانه اینترنتی ناحیه نوآوری و فناوری در صورت عدم رعایت یا شکایت یکی از همسایگان کمیته ارزیابی ناحیه نوآوری به سرعت تشکیل جلسه داده و در صورت عدم رفع مزاحمت، تاییدیه استقرار شرکت را لغو خواهد کرد. چنانچه شرایط مندرج در این آیین‌نامه در خصوص استقرار، از سوی شرکت‌های مستقر در ناحیه نوآوری و فناوری به هر طریق رعایت نشود، همسایگان و سایر ساکنان ناحیه می‌توانند شکایت خود را برای رسیدگی ثبت نمایند. ثبت شکایت در سامانه اینترنتی ناحیه نوآوری و فناوری توسط همسایگان با ذکر دلایل و مصادیق اعتراض و مزاحمت شرکت، در قالب فرم ثبت شکایات از شرکت‌های مستقر در ناحیه نوآوری و فناوری به شماره بررسی گزارش نماینده شهرداری منطقه ۹ و سایر ابعاد شکایت توسط کمیته ارزیابی واحدهای نوآوری و فناوری و در صورت نیاز دعوت از شاکی و متشاکی در صورت لزوم، ارسال یک نوبت اخطار کتبی به شرکت مبنی بر رفع موارد در بازه زمانی مشخص توسط کمیته ارزیابی واحدهای نوآوری و فناوری و در فرم اخطاریه لغو تاییدیه استقرار در ناحیه نوآوری و فناوری به شماره می‌خواهید در ناحیه نوآوری مشهد مستقر شوید؟ اینترنتی ثبت نام کنید. تبصره ۲- در صورت الغای یکی از شرایط فوق، کمیته ارزیابی واحدهای نوآوری و فناوری مطابق آیین‌نامه می‌تواند نسبت به لغو تاییدیه استقرار اقدام و از استقرار شرکت در کاربری‌های مسکونی ناحیه نوآوری و فناوری جلوگیری به عمل آورد. پس از ثبت نام، کمیته ارزیابی ناحیه نوآوری، درخواست و مستندات شما را بررسی کرده و نتیجه را در سایت خود (

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

منبع بلاگ

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

    نظرات