کرم مغز خوار بادام چیست؟
     
      کرم مغز خوار بادام چیست؟
     
      کرم مغز خوار بادام چیست؟

کرم مغز خوار بادام چیست؟ کرم مغز خوار بادام چیست؟ کرم مغز خوار بادام چیست؟

یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین آفات درخت بادام زنبور مغزخوار بادام (Eurytoma amygdali) می باشد، که اکثرا به آن کرم مغز خوار بادام می گویند. چون لارو این حشره از مغز بادام تغذیه می کند. ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ادامه مطلب یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین آفات درخت بادام زنبور مغزخوار بادام (Eurytoma amygdali) می باشد، که اکثرا به آن کرم مغز خوار بادام می گویند. چون لارو این حشره از مغز بادام تغذیه می کند. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین آفات درخت بادام زنبور مغزخوار بادام (Eurytoma amygdali) می باشد، که اکثرا به آن کرم مغز خوار بادام می گویند. چون لارو این حشره از مغز بادام تغذیه می کند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات