بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی چیست؟
     
      بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی چیست؟
     
      بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی چیست؟

بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی چیست؟ بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی چیست؟ بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی چیست؟

گوجه فرنگی از جمله محصولاتی است در جهان کشت وسیعی دارد. در ایران با تولید ۴,۸۲۶,۳۹۶ تن گوجه فرنگی در سال هفتمین کشور تولید کننده گوجه فرنگی در جهان می باشد. بیماری و آفات زیادی این محصول مهم را تهدید می کند. یکی از این بیماری های مهم بیماری به نام غنچه درشت گوجه فرنگی یا تورم جوانه Big bud می باشد. که یکی از بیماری‌های مهم و اقتصادی گوجه فرنگی در مناطق مختلف جهان می باشد. ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ادامه مطلب گوجه فرنگی از جمله محصولاتی است در جهان کشت وسیعی دارد. در ایران با تولید ۴,۸۲۶,۳۹۶ تن گوجه فرنگی در سال هفتمین کشور تولید کننده گوجه فرنگی در جهان می باشد. بیماری و آفات زیادی این محصول مهم را تهدید می کند. یکی از این بیماری های مهم بیماری به نام غنچه درشت گوجه فرنگی یا تورم جوانه Big bud می باشد. که یکی از بیماری‌های مهم و اقتصادی گوجه فرنگی در مناطق مختلف جهان می باشد. گوجه فرنگی از جمله محصولاتی است در جهان کشت وسیعی دارد. در ایران با تولید ۴,۸۲۶,۳۹۶ تن گوجه فرنگی در سال هفتمین کشور تولید کننده گوجه فرنگی در جهان می باشد. بیماری و آفات زیادی این محصول مهم را تهدید می کند. یکی از این بیماری های مهم بیماری به نام غنچه درشت گوجه فرنگی یا تورم جوانه Big bud می باشد. که یکی از بیماری‌های مهم و اقتصادی گوجه فرنگی در مناطق مختلف جهان می باشد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات