چرا دلایل اهمیت توسعه فردی کارکنان برای مدیران مهم است ؟

دلایل اهمیت توسعه فردی کارکنان یکی از مهم‌ترین وظایفی است که مدیران بایدبعداستخدام کارمندان انجام دهند. مدیران تاثیر زیادی بر توسعه کارکنان می‌توانند بگذارند زیرا، مهم است که آنها احساس کنند که می‌توانند آموزش کارکنان را ارتقا دهند. یکی از وظایف مدیران در قبال توسعه کارکنان این است که مطمئن شوند که آنها می‌توانند شرایط کار فعلی خود را برآورده کنند و برای تغییرات آینده آماده هستند. مدیران باید کلاس‌های آموزشی برای کارکنان خود بگذارند و آن‌ها را با نحوه کار و شغل‌ها و پروژه‌های خود آشنا کنند. یکی از دلایل این کار این است که مدیران می‌خواهند با مهارت‌های لازم کارمندان خود آشنا شوند. البته برای این کار مدیران در همان کلاسهای آموزشی برای توسعه دادن کارمندان خود که می‌گذارند می‌توانند در مورد این موضوع هم تذکراتی را بدهند. یادگیری و افزایش مهارتها یکی از دلایل اهمیت توسعه فردی کارکنان است. ۲-پیدا شدن استعدادهای پنهان یکی دیگر از دلایل اهمیت توسعه کارکنان است: ۳-افزایش رضایت و انگیزه کارمندان یکی دیگر از دلایل اهمیت توسعه فردی کارکنان است: توسعه فردی باعث می‌شود اعتماد به نفس کارمندان در شرکت بیشتر شود و با رضایت کامل وظایف خود را انجام دهند. این یکی دیگر از دلایل اهمیت توسعه فردی کارکنان است. ۶-بهبود عملکرد کارمندان یکی دیگر از دلایل اهمیت توسعه فردی کارکنان است: زمانی که مدیران به کارمندان خود اهمیت می‌دهند و رضایت آن‌ها به دست میاروند، این کار بتعث می‌شود که کارمندان احساس مهم بودن کنند و همین امر باعث بهبود عملکرد آنها میشود. دلایل اهمیت توسعه فردی کارکنان بسیار مسئله مهمی برای مدیران شرکت است. چرا دلایل اهمیت توسعه فردی کارکنان برای مدیران مهم است؟ چرا دلایل اهمیت توسعه فردی کارکنان برای مدیران مهم است؟

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات