عوامل موثر در تاب آوری زنجیره تامین

عوامل موثر در تاب آوری زنجیره تامین

مفهوم تاب آوری به‌طور عام، توانایی غلبه بر شرایط بحرانی و غیرقابل پیش‌بینی است که بسته به شرایط و چارچوب‌های یک کسب و کار، می‌تواند تعریف و تبیین خاص‌ هم پیدا کند. اما این‌که تاب آوری خود لجستیک و زنجیره تامین، تحت چه عواملی دچار تغییر می‌شود، موضوع این مطلب است. ۵ عامل اثرگذار در تاب آوری زنجیره تامین همان‌طور که ممکن است یک حادثه یا اتفاقی که در برنامه روتین شما نبوده، به سرعت اتفاق بیفتد و خسارت‌های خود را به بار بیاورد، سرعت کشف حادثه، پاسخ به آن و بازیابی توان زنجیره تامین هم، باید به سرعت اتفاق بیفتند. بنابراین سرعت، یک شاخص کلیدی در تخمین میزان تاب آوری و احیا پس از بروز یک بحران است. انعطاف‌پذیری و بهینه‌سازی‌های متناسب با نیازها و شرایط، یک قدم دیگر در مسیر تاب‌ آورتر کردن یک زنجیره تامین است. از آن‌جا که زنجیره تامین تاب‌ آور، یک شبکه منسجم است، باید در هنگام بروز اختلال نیز همه اعضای زنجیره تامین، تمام نیروهای خود را برای مقابله با آن، هم‌راستا کنند. نکات مهم دیگر در تاب آوری زنجیره تامین علاوه بر مواردی که به عنوان برخی از عوامل موثر در تاب آوری زنجیره تامین گفته شد، نکات دیگری هم می‌تواند در این مسیر کمک‌کننده باشند.

متن کامل نوشته در سایت تینکست

منبع بلاگ

تینکست

تینکست

راه‌حل سریع و اقتصادی ارسال بسته

نظرات