هم آفرینی بیست و ششم

هم آفرینی بیست و ششم

این رویداد دو روز به صورت حضوری و در کارخانه نوآوری مشهد برگزار گردید

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

منبع بلاگ

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

    نظرات