انواع گلخانه هیدروپونیک
     
      انواع گلخانه هیدروپونیک
     
      انواع گلخانه هیدروپونیک

انواع گلخانه هیدروپونیک انواع گلخانه هیدروپونیک انواع گلخانه هیدروپونیک

گلخانه های هیدروپونیک نوعی از گلخانه های مدرن و جدید است که فن کاشت گیاهان بدون خاک در آن انجام شده یا ریشه ها در هوای بسیار مرطوب یا در آب با تهویه مناسب و یا در برخی مواد جامد غیر از خاک که رطوبت را در خود نگه می دارد رشد می کنند. آب موجود در اطراف ریشه ها که غذای مورد نیاز گیاه را تامین می کند حاوی ترکیبات متعادلی از مواد غذایی است. اساس سیستم هیدروپونیک، آب است. ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ادامه مطلب گلخانه های هیدروپونیک نوعی از گلخانه های مدرن و جدید است که فن کاشت گیاهان بدون خاک در آن انجام شده یا ریشه ها در هوای بسیار مرطوب یا در آب با تهویه مناسب و یا در برخی مواد جامد غیر از خاک که رطوبت را در خود نگه می دارد رشد می کنند. آب موجود در اطراف ریشه ها که غذای مورد نیاز گیاه را تامین می کند حاوی ترکیبات متعادلی از مواد غذایی است. اساس سیستم هیدروپونیک، آب است. گلخانه های هیدروپونیک نوعی از گلخانه های مدرن و جدید است که فن کاشت گیاهان بدون خاک در آن انجام شده یا ریشه ها در هوای بسیار مرطوب یا در آب با تهویه مناسب و یا در برخی مواد جامد غیر از خاک که رطوبت را در خود نگه می دارد رشد می کنند. آب موجود در اطراف ریشه ها که غذای مورد نیاز گیاه را تامین می کند حاوی ترکیبات متعادلی از مواد غذایی است. اساس سیستم هیدروپونیک، آب است.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات