در خاک شور چه بکاریم؟
     
      در خاک شور چه بکاریم؟
     
      در خاک شور چه بکاریم؟

در خاک شور چه بکاریم؟ در خاک شور چه بکاریم؟ در خاک شور چه بکاریم؟

تقریبا ۹۰ درصد از اقلیم کشور خشک و نیمه خشک است. برای همین اکثر مناطق کشور مستعد شوری می باشد. به همین علت استفاده از گیاهان مقاوم به شوری یکی از راه حل های این مساله است. در این مطلب می خواهیم با هم بررسی کنیم که در خاک شور چه چیزی می توانیم بکاریم و نکات تخصصی کشاورزی در خاک شور را بیان کنیم. ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ادامه مطلب تقریبا ۹۰ درصد از اقلیم کشور خشک و نیمه خشک است. برای همین اکثر مناطق کشور مستعد شوری می باشد. به همین علت استفاده از گیاهان مقاوم به شوری یکی از راه حل های این مساله است. در این مطلب می خواهیم با هم بررسی کنیم که در خاک شور چه چیزی می توانیم بکاریم و نکات تخصصی کشاورزی در خاک شور را بیان کنیم. تقریبا ۹۰ درصد از اقلیم کشور خشک و نیمه خشک است. برای همین اکثر مناطق کشور مستعد شوری می باشد. به همین علت استفاده از گیاهان مقاوم به شوری یکی از راه حل های این مساله است. در این مطلب می خواهیم با هم بررسی کنیم که در خاک شور چه چیزی می توانیم بکاریم و نکات تخصصی کشاورزی در خاک شور را بیان کنیم.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات