مراحل ثبت شرکت دانش بنیان چیست؟

مراحل ثبت شرکت دانش بنیان چیست؟ طبق دستورقانون که به تازگی تصویب شده است حمایت ازشرکتهای دانش بنیان ونوآوریهادرزمینه تجاری واختراعات،مجلس شورای اسلامی،شرکتهایی که درحوزه افزایش واختراع ونوآوری وتجاری سازی وطراحی و تولیدکالا وخدمات درحوزه فناوری های با ارزش افزوده بالا فعالیت میکنند،شرکت دانش بنیان محسوب میشوند.در حقیقت برای اینکه بتوانید وارداین شرکتهای نوپاشویدباید مراحل ثبت شرکت دانش بنیان را به خوبی یاد داشته باشید وآنها را انجام دهید. درمورداین معیارهای ارزیابی شرکت های دانش بنیان و موسسات چیست ؟ بیشتراطلاعات داشته باشید. شرکت دانش بنیان به چه شرکتهایی گفته میشود؟ شرکتهای دانش بنیان شرکتهایی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی که شامل گسترش و کاربرداختراع ونوآوری هستندو باید گفت که شامل طراحی و تولید کالاوخدمات درحوزه فناوری های برتر باارزش بالا در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل میشوند.البته این شرکتها انواع مختلف داردکه بیشتربرای محصولات نوپا ویااختراع یک ...

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات